Adres
GOLDKRONE LECOMBI B.V.
Schellingstraat 26
NL 4879 NK Etten-Leur
  +31 (0)76/501 6110
  +31 (0)76/501 5960
E-Mail schrijven

Disclaimer

Disclaimer website ‘http://www.goldkrone-lecombi.nl’

Welkom op de website van Goldkrone Lecombi B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer ‘20017605’, hierna te noemen: ‘Goldkrone Lecombi’. De website is eigen-dom van Goldkrone Lecombi.
Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Via deze website informeert Goldkrone Lecombi u over haar diensten, werkzaamheden en ontwikkelingen met betrekking tot haar bedrijf en aanverwante zaken. In dit kader worden er teksten, afbeeldingen en andere materialen, hierna te noemen: “de informatie”, gepubliceerd.

Goldkrone Lecombi behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de website/de informatie te wijzigen of te verwijderen, zonder dit vooraf aan te kondigen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie.

Aansprakelijkheid

Goldkrone Lecombi doet haar uiterste best om de informatie zo volledig en actueel mo-gelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht kan het voorkomen dat de informatie op de website niet volledig, niet actueel of dat deze onjuist is.

Goldkrone Lecombi biedt de informatie op deze website aan zonder enige garanties of aanspraken op de juistheid daarvan. Goldkrone Lecombi publiceert de informatie op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Goldkrone Lecombi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen of schade (als gevolg) van dergelijke fouten. Evenmin aanvaart Goldkrone Lecombi enige vorm van aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele fouten, onvolledigheid of onjuistheid van of met betrekking tot de informatie, alsmede de onmogelijkheid om de website te raadplegen.

Goldkrone Lecombi is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites en/of bestanden waarnaar wordt verwezen of die naar deze website verwijzen.

Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud van de website zijn en blijven eigendom van Goldkrone Lecombi, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Het is niet toegestaan de informatie van deze website zonder schriftelijke toestemming van Goldkrone Lecombi op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk over te nemen of te delen.

Analysediensten

Onze website gebruikt Piwik, een zogenaamde webanalysedienst. Piwik gebruikt “cookies”, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden bewaard en ons in staat stellen om het gebruik van de website te analyseren. Daartoe worden de gebruiksgegevens die de cookie aanmaakt (waaronder uw verkorte IP-adres), naar onze server gestuurd en daar opgeslagen voor de analyse van het gebruik, waardoor wij de website kunnen verbeteren. Uw IP-adres wordt daarbij onmiddellijk geanonimiseerd, zodat u als gebruiker voor ons anoniem blijft. De door de cookie aangemaakte gegevens over uw gebruik van deze website worden niet overgemaakt aan derden. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het instellen van de software van uw browser. Dan bestaat echter de kans dat u niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Wanneer u niet akkoord gaat met de opslag en verwerking van deze gegevens van uw bezoek, kunt u de opslag en het gebruik op elk ogenblik via een muisklik weigeren. In dat geval wordt in uw browser een zogenaamde opt-out-cookie opgeslagen, waardoor Piwik geen gegevens van de sessie verzamelt. Let op: wanneer u uw cookies verwijdert, heeft dat tot gevolg dat ook de op-out-cookie wordt verwijderd en desgevallend door u opnieuw geactiveerd moet worden.

Colofon   •   Privacyverklaring   •   Sitemap   •   Routebeschrijving   •   Agenda   •   Contact